Ariterm Depo

Ariterm Depo utmatningsränna är en patenterad transportlösning som effektivt, funktionssäkert och med låg ljudnivå matar pellets från förråd via transportör till brännaren. Depo är speciellt lämpad i kombination med skruvtransportören Ariterm Feedo.

Baspaketet är dimensionerat för ett förråd för ca 3 ton med en längd av 2,4 m, men kan byggas på med extra sektioner till en maximal längd av 3 m.
Det finns viktiga rekommendationer från branschorganisationerna hur pelletsförråd ska byggas. Gå gärna in på http://www.pelletsforbundet.se/tips-och-rad och läs rekommendationerna.

PRODUKTBLAD
DRIFT & SKÖTSEL
Ariterm Depo utmatningsränna