KMP Depo

KMP Depo utmatningsränna är en patenterad transportlösning som effektivt, funktionssäkert och med låg ljudnivå matar pellets från förråd via transportör till brännaren.

Baspaketet är dimensionerat för ett förråd för ca 3 ton med en längd av 2,4 m, men kan byggas på med extra sektioner till en maximal längd av 3 m.
Det finns viktiga rekommendationer från branschorganisationerna hur pelletsförråd ska byggas. Gå gärna in på http://www.pelletsforbundet.se/tips-och-rad och läs rekommendationerna.

Ariterm Depo utmatningsränna