Bulkförråd

MAFA VILLA-Silo för bränslepellets Tillverkas i tre modeller: Villa Inomhus, Villa Utomhus, Villa Kapell Silon är tillverkad i underhållsfria aluzinkplåtar och försedd med kapacitiv överfyllnadsskydd med larmindikering. Inne i silon reducerar en inblåsdämpare risken att krossa pelletsen. Silon ventileras genom takduken. Silon är försedd med två konor som är anslutna till utloppsröret i botten.

Tekniska data VILLA
Längd 2 389 mm
Bredd 1 889 mm
Höjd 1 914 – 2123 mm
Volym 5 720 l.
Vikt ca: 280 kg

MAFA systemlösningar

MAFA har lång erfarenhet av att på bästa sätt lagra och transportera pellets. MAFA har tagit fram ett antal systemlösningar för att visa hur man enkelt kan använda Villasilon i befintliga miljöer. Oavsett om man använder transportskruv eller vakuumtransport får man ett flexibelt och lättskött system. Valet av den systemlösning som lämpar sig bäst är beroende av brännarfabrikat.


Systemlösning 1
345S Mafa Villa Inomhus 5,7 m3
3913-10V Maflex baspaket, 6 m transportskruv inkl två 45o böjar

Systemlösning 2
347S Mafa Villa Utomhus 5,7 m3
3902 Ventilationsset inkl. dammfilter
3916V Maflex baspaket, 6 m transportskruv inkl. två 45o böj
2810 MAFA Mini 300 l behållare
3917 Set för automatiskfyllning av Mini-behållaren
EL61+EL5007 Elstyrning för transportskruven

Systemlösning 3
345-1S Mafa Villa Inomhus 4,7 m3
Maflex baspaket med transportskruv för sidotömning

Bulkhantering av träpellets

Silo

En absolut tät silo/ficka. Silon bör rymma minst ca 6 m3 för bästa pris på pellets.

Inblåsningsrör

Använd 102 mm rör med bulkkoppling för fyllning. Fyllningsröret där bulkbilen kopplar sina slangar ska placeras så nära väg som möjligt. Om fyllningsröret monteras lodrätt, ska avståndet vara 1,3 – 1,5 m från mark upp till röret. Vid vågrät montering bör avståndet ej överstiga 1,3 m.

Avluftning

Minst två 160 mm rör för avluftning, helst med anslutet dammfilter (min 3 m).

Körväg

Samma krav som för oljebil, dvs. framkomlig väg, snöröjd och sandad. 4 m fri höjd krävs.

mafa.com

Mafa Villa Inomhus

mafa.com

Systemlösning 1

mafa.com

Systemlösning 2

mafa.com

Systemlösning 3