Hållbar utveckling

Värmepellets är en klimatneutral energikälla. Genom att elda med pellets bidrar du till ett samhälle med hållbar utveckling.

Finansiering

Finansiera din pelletsleverans hos Jannebergs Kvarn. För endast 25 kronor per månad kan du dela upp din faktura med månadsvis betalning.

Miljövänlig transport

Vid hemleverans har vi krav på att våra transportörer ska använda sig av miljövänligt drivmedel för minsta möjliga miljöpåverkan.